Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

6969 Vera v Jezusa Kristusa je v nevarnosti...
15. november 1957: knjiga 74   Bertha Dudde

Vera v Jezusa Kristusa in njegovo odrešenjsko dejanje vse bolj izginjata, čim bolj se bliža konec; dejavnost nasprotnika Boga je namenjena izključno temu, da ljudi oddalji od božanskega Odrešenika in jim prepreči, da bi ga pozvali, saj bo nasprotnik potem izgubil pravico do njihovih duš, ker bo takrat Jezus Kristus sam stopil med njega in osebo, ki ga bo poklicala na pomoč. In tako lahko v zadnjem času zelo jasno opazimo, da se veri v Jezusa Kristusa vedno znova z vseh smeri nasprotuje,... da se stori vse, da bi se preprečilo spoznanje o Njem in njegovo odrešenjsko dejanje. Seveda to ne bo povsem uspešno, saj je ravnotako vidno tudi delovanje Boga, ki vedno znova oznanja Jezusa Kristusa po Svoji Besedi.                                                                                                      

Toda nasprotnik bo povzročil veliko škode med ljudmi in ne bo varčeval s sredstvi pri doseganju svojega cilja. In ker ljudje skoraj nikoli ne izvajajo ljubezni, ker je njihova ljubezen ohlajena, je Božjemu nasprotniku lahko uničiti vero v Jezusa Kristusa, saj tudi tam, kjer še rahlo obstaja, vseeno ni dovolj živa, da bi se uprla nasprotnikovim skušnjavam. Ljudje brez ljubezni mu podležejo, ker je njihov duh temen in prav zato ima nasprotnik lažje delo. Vendar uporablja nepoštena sredstva... Prekorači svoja dovoljena pooblastila... Kajti čeprav dela vse, da bi povzročil propad ljudi in mu Bog tega ne prepreči zaradi preizkusa človekove svobodne volje, kljub temu nima pravice preprečiti ljudem, da bi prejeli spoznanje o Bogu, ki se je utelesil na Zemlji v Jezusu Kristusu, da bi odrešil človeštvo....                              

Kjer se med seboj borita dva nasprotnika, torej kjer naj bi ljudje svobodno izbirali med eno in drugo oblastjo, morajo tudi poznati oba vpliva, njune značilnosti, dejavnosti in cilje, sicer ni mogoče sprejeti svobodne odločitve. In zato božji nasprotnik morda ne bo več dolgo povzročal nereda na zemlji, saj bo On, ki je močnejši od njega in ki ga morajo ubogati vse sile neba in Zemlje, ustavil njegovo delovanje, ker prekoračuje svojo oblast.  

Zato je v poslednjem času še posebej pomembno, da ljudem zagotovimo spoznanje o Jezusu Kristusu, božanskem Odrešeniku... In vsi, ki želijo služiti Bogu, naj to nalogo obravnavajo kot prednostno, z njo naj preprečujejo nasprotnikovo delovanje, ljudi naj obveščajo o Tistem, h kateremu naj se obrnejo, če nočejo priti v roke sovražnika in uničevalca. Kajti nasprotnik ne želi pridobiti ljudi, da bi jih osrečil..., želi jih le odvrniti od Boga, da ne bi izgubil privržencev, ki so po njegovem mnenju vsa njegova moč. In stanje na tem svetu je žalostno, le nekaj ljudi ima še živo vero v božanskega Odrešenika, saj večina ljudi govori le mrtve besede brez duha in življenja, ko se svojim bližnjim opisujejo kot kristjani...., tudi še niso odrešeni in so plen nasprotnika, takoj ko je treba sprejeti resno odločitev za ali proti Jezusu Kristusu.

In ta odločitev bo zahtevana... Kajti tudi nasprotnik uspešno spodbuja ljudi v svojem suženjstvu, da neusmiljeno ukrepajo proti vsem, ki imajo vero. In potem bodo morali odkrito in pred svetom priznati svoj odnos z Odrešenikom in Odkupiteljem. Ne bodo imeli več izbire... in trdno bodo stali le tisti redki, ki se bodo z živo vero obrnili k Njemu po pomoč. Toda tisti, ki jim ta zadnja odločitev spodleti, so si krivi sami, ker jim je vsem dano spoznanje Jezusa Kristusa, božanski nauk o ljubezni pa tudi ni neznan nobenemu človeškemu bitju... In če bi le sprejeli in pojasnili slednje, bi se tudi njihova vera prebudila ali okrepila in ne bi ostali brez moči za odpor.  Vendarle je volja vsakega človeka svobodna, a ima to tudi ustrezne posledice.... Amen.

Bertha Dudde