Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8189 VNEBOHOD JEZUSA KRISTUSA....
31. maj 1962: knjiga 86  Bertha Dudde

Moje poslanstvo na Zemlji je bilo izpolnjeno, ko sem se dvignil v nebesa.... ko sem svet odrešil greha in smrti, sem vstal in se prikazal svojim učencem, da bi jih okrepil za njihovo pot oznanjevanja evangelija.... Sam sem bil poln svetlobe in moči in zdaj sem lahko zapustil Zemljo, da bi se vrnil v svoje kraljestvo, od koder sem prišel.... v kraljestvo svetlobe in blaženosti.... ker je bilo Moje telo spremenjeno.

Moje duhovno oblačilo ni bilo več podvrženo zakonom narave, ampak je zdaj lahko telo odšlo tja, kamor ga je premaknila Moja volja. Ker duh, tako kot Moj večni Oče-Duh, prav tako ni bil vezan na obliko, ampak je prežemal celotno vesolje in s tem tudi Mene, človeka Jezusa, ki je vase sprejel večno Božanstvo, da bi mu dal človeško obliko. To je bilo potrebno, ker je želel živeti med ljudmi, vendar je bila oblika še vedno podvržena naravnim zakonom in je morala najprej pridobiti visoko stopnjo zrelosti, da je lahko sprejela večno Božanstvo.... Moje poslanstvo se je zdaj končalo in o tem dejanju povzdignjenja v nebesa je treba tudi pričevati, saj je bil to vrhunec, bil je dokaz za človeštvo, da sem opravil delo preobrazbe samega Sebe, ki ga je bilo mogoče vidno dokazati.... saj sem prezrl vse naravne zakone, ko sem se povzpel v nebesa, in sem se obdal z vso slavo, sem bil pa viden svojim učencem.... dal sem jim moč, da so Me lahko gledali, sicer bi resnično preminili. Vendar so Me smeli videti le tisti učenci, ki so bili z Menoj tesno povezani s svojo ljubeznijo in ki so tako imeli stopnjo zrelosti, ki je omogočala tak vid. In mnoge duše se iz Zemlje v kraljestvo luči vrnejo v enakem stanju in tudi one Me lahko vidijo v vsem Mojih sijaju in veličini, ker jim stopnja zrelosti omogoča duhovni vid. Ker tudi oni nimajo več omejitev.... bodo tudi oni oblečeni v vso slavo, lahko gledajo Boga iz oči v oči in zdaj živijo v svojem prvotnem stanju, v ljubezni, ki je hkrati luč in moč, in to je njihovo duhovno oblačilo, ki ga lahko nosi vsaka duša, takoj ko zapusti zemeljsko življenje in popolnoma zrela vstopi v kraljestvo onstranstva.... In v to morate verjeti, ne smete dvomiti v ljubezen in moč svojega Boga in Očeta, ki vas bo nekega dne obdaril s stanjem blaženosti, ki vam bo nepredstavljivo, dokler boste še živeli na Zemlji. Dal pa sem vam zgled, kaj lahko človek doseže z življenjem v nesebični ljubezni in kakšna bo njegova usoda, če bo na Zemlji vedno živel v skladu z Mojo voljo. Če bo njegov način življenja spremenil njegovo bitje v ljubezen, ki bo potem enaka Moji temeljni naravi, bo tudi on zasijal v vsem sijaju in veličini in bo viden tudi vsem, ki bodo imeli enako stopnjo zrelosti in se bodo potem združili z menoj, ki sem in ostajam Bitje, ki večno izžareva svetlobo in moč.... 

Dogodek vnebohoda se je resnično in zares zgodil, človek Jezus je dal zadnji dokaz Njegove Božanskosti na Zemlji, ko je zapustil to Zemljo v bleščečem obilju svetlobe in se vrnil v kraljestvo, od koder je prišla njegova duša.... Ker je prišel iz kraljestva svetlobe, je bil z Bogom in se je spet vrnil k Bogu, čigar otrok je bil in je še naprej ostal in s katerim se je popolnoma združil. Tako je bil vnebohod zadnji dokaz, da nisem bil s te Zemlje, ampak, da sem sestopil iz kraljestva svetlobe in slave, ki je ponovno postalo Moj cilj in ki večno bo in bo ostalo tudi vaš cilj, saj se boste tudi vi vrnili v svetlobo. Z združitvijo z Menoj vam bo omogočeno, da ponovno prejmete Mojo svetlobo in Mojo moč ter se tako ponovno dvignete in povzpnete v nebesa, v svoj resnični dom.... Amen

Bertha Dudde