Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

7262 Vstajenje.... Razpadanje mesenega telesa....
21. januar 1959: knjiga 77   Bertha Dudde

Vi vsi, ki živite na Zemlji, boste fizično umrli, toda vaša duša bo bodisi vstala v življenje bodisi ostala mrtva, če si na Zemlji ni prizadevala za življenje. Tako je vstajenje zagotovljeno vsem vam, ki želite živeti... Kajti tisti, ki ne verjamejo v vstajenje, si tudi ne želijo življenja za svojo dušo, temveč je zanje morda zaželeno le življenje njihovega fizičnega telesa, ki si ga prizadevajo podaljšati, kolikor je le mogoče. Vendar bodo umrli in ostali mrtvi še neskončno dolgo, čeprav bo nekega dne tudi njim zagotovljeno vstajenje....Je pa je vsakdo, ki išče in si prizadeva doseči življenje za svojo dušo, lahko tudi prepričan, da bo ta po smrti telesa vstala od mrtvih, saj je dokaz za to dal Jezus Kristus, ki je tretji dan vstal od mrtvih in je premagal smrt in tistega, ki je prinesel smrt na svet.                                             

Res je, da o njegovem vstajenju dvomijo tako verniki kot neverniki, saj tudi verniki ne morejo dojeti tega največjega čudeža in so pogosto nagnjeni k tihim dvomom, dokler zgolj 'verujejo', vendar te vere še niso pravilno oživili. Toda takoj, ko bo Moj duh lahko deloval v človeku, se bodo ti dvomi razblinili in bo Jezusovo vstajenje zanj jasen dokaz njegovega lastnega vstajenja, vedel bo, da ne bo umrl, ampak bo iz tega življenja vstopil v onstransko kraljestvo, kjer bo živel večno.  

Vstajenje Jezusa Kristusa je nenehno sporen problem med ljudmi, saj po eni strani o njem želijo dvomiti, po drugi strani pa želijo iz njega izpeljati vstajenje "mesa", saj verjamejo, da je tudi Jezus tretji dan vstal v mesu.... Pri tem se še ne zavedajo, da se je Jezus ljudem razodel le zato, da bi jim pomagal verovati, da pa so vedno videli le njegovo duhovno telo, ki se jim je prikazalo vidno. Vse snovi njegovega fizičnega telesa so se z njegovim križanjem poduhovile in tako je "človek" Jezus oblekel duhovno oblačilo, ko se je viden približal svojim učencem... In tudi vi boste ob vstajenju v življenje oblekli to duhovno oblačilo... Fizično telo ostaja in njegove snovi nadaljujejo pot višjega razvoja; zato meseno telo razpade in njegove snovi spet oživijo druge oblike, ki so še na začetku svojega razvoja... Tako nikoli več ne bodo zaple duše, nikoli več ne bodo lupina za dušo in hkrati z njo vstale.... In vendar bo duša vstala od mrtvih, če bo izpolnila Mojo voljo na Zemlji, če si bo prizadevala vstopiti v življenje, ki sem ji ga obljubil, ko sem živel na Zemlji kot človek Jezus.                                                                             

Vstajenje je zagotovljeno vsem vam, vendar čas določite sami. Vendar pa morate pravilno predstavljati "vstajenja mesa", kajti dela vašega mesa bodo zagotovo ovrednotena in glede na njih bo vaše vstajenje.... bodisi v življenje bodisi, če vaša dela pričajo proti vam, v smrt, izgnanstvo v trdo materijo. To pa je spet neskončno dolgo trajajoče stanje nemoči in teme, stanje smrti, za katero pa ste si na zemlji prizadevali sami, ker vam je primanjkovalo vere, da ste namenjeni življenju in ne smrti, ki ste jo povzročili sami.... Zato sem vstal od mrtvih, da bi vam, ljudem, priskrbel ta dokaz.... In vendar lahko v to ponovno verjamete le, če z življenjem v ljubezni prebudite svojega duha, ki vam bo pozneje vse razložil in vas poučil, in takrat boste lahko s prepričanjem verjeli tudi v to, česar vam ni mogoče dokazati. Prizadevajte si za življenje in nikoli se vam ne bo treba bati smrti, večno boste živeli v moči, svetlobi in svobodi....Amen.

Bertha Dudde