Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8192 ZAČETEK PREJEMANJA BESEDE PRED 25 LETI (15. junija 1937)
15. junij 1962: knjiga 86   Bertha Dudde

Dal Sem vam obljubo, da vam bom poslal tolažnika, duha resnice....  In to Sem storil tako, da Sem vam prinesel čisto resnico, za to Sem uporabil predanega zemeljskega otroka, ki Sem mu dodelil nalogo, da to resnico posreduje ljudem, ki so jo bili pripravljeni sprejeti.... Za vas Sem prižgal luč, ki ne sme biti skrita pod mernikom, ki mora jasno sijati v noč, v temo, ki prevladuje na zemlji in ki jo lahko predre le luč od zgoraj.... Posredoval Sem vam Mojo besedo, govoril Sem vam Sam in tako Sem bil navzoč z vami v Moji besedi.... lahko ste neposredno slišali Moj glas, čeprav Sem vam jo moral najprej posredovati preko Mojih poslancev, vendar Me je prejemnik Moje besede lahko slišal. Njegova vez z Menoj je bila tako iskrena, da Sem mu lahko govoril neposredno, da je tako lahko predložil dokaz o moji navzočnosti: Moja Beseda, ki je bila naslovljena nanj in na vse vas, je zvenela v njem samem in resnično razkrila najgloblje skrivnosti, ki so vas uvedle v resnico.... In tako ste prejeli neprecenljiv dar in se imate lahko za resnično blagoslovljene, saj vam nihče ne more vzeti tega, kar Sem vam dal in kar ste v veri, da Sem vam Jaz govoril, prostovoljno sprejeli....

Vaša duša je prejela nekaj izvrstnega, to je hrana, ki ji pomaga, da dozori, in ji omogoča, da doseže svoj namen zemeljskega življenja:.... da najde enotnost z Menoj, svojim Bogom in Stvarnikom, svojim večnim Očetom....
Ta edinstveni dar milosti lahko prejemnik vedno znova deli z drugimi ljudmi, vedno znova lahko človek opravlja delo odrešitve in ima neverjetno učinkovito sredstvo milosti, da bi tudi drugim ljudem pomagal doseči cilj na zemlji, se približati Meni in nenehno prejemati življenjsko moč, da si prizadevajo za popolnost svojih duš, za kar je potreben stalen dotok življenjske moči .... Zato iz vira, ki sem ga odprl, pretoka žive vode ne bom prekinil, ker vi ljudje, potrebujete stalno zalogo življenjske moči. Nenehno morate biti ob tem izviru, da se osvežite, da črpate iz njega in pustite, da vas tok življenjske moči poživi, da črpate iz žive vode, ki k vam priteka iz Mojega vodnjaka neizčrpne ljubezni in usmiljenja. Ne bosta nehala teči k vam in ne bom dovolil, da bi vodnjak milosti presahnil in vedno bom poskrbel za svojega otroka, ki mi daje svojo voljo in želi slišati Moj glas.... Poskrbel bom tudi, da bo dobival življenjsko moč zase, dokler bo želel delati zame, ker je to v celoti odvisno od Mene, prevzel bom vodstvo in mu zagotovil vse, kar fizično in duhovno potrebuje, da bo lahko opravljal svoje prostovoljno poslanstvo. Kajti samo Jaz vem, kako pomembno je to poslanstvo in kako uspešno bo za številne duše, ki trpijo hude duhovne stiske in za katere je to poslanstvo neprecenljiva reševalna misija.... Edinstven dar milosti je, da Sem vam, ljudem, lahko spregovoril s pomočjo predanega otroka, ki Me je poslušal po lastni volji in ki je verjel Mojim besedam...., ki se je pustil voditi v resnico in to resnico posredoval svojim bližnjim, ki so nujno potrebovali luč, da bi našli pot v temi duha...., in ki je po drugi strani to luč prinašal ljudem, ki so prav tako ostali v duhovni temi.

Ljudje, ki so sprejeli to luč, so lahko od nje prejeli številne blagoslove, prejemnik sam pa se je s poslušanjem in verovanjem Mojim besedam približal Mojemu srcu, saj se je njegova notranja luč povečala, dobil je vpogled v Moje vladanje in delovanje, v Moj večni načrt odrešenja.... in dobil pojasnilo o odrešenjskem dejanju Jezusa Kristusa, ki ga je zdaj lahko posredoval svojim bližnjim, ki so, tako kot on, prej živel v temi in zato niso znali izkoristiti tega zaklada milosti. Mnogim ljudem Sem lahko razkril resnico, v skladu z njihovimi željami. In tega daru milosti ne bodo pozabili v večnosti, saj so bili s tem napoteni na pravo pot, ki so jo lahko našli le s to resnico, ki je niso zavrnili, ko jim je bila ponujena kot dar Očeta, ki želi svojim otrokom pomagati najti pot vrnitve k Njemu. Volja vsakega posameznega človeka je bila odločilna za to, ali bo iz Moje besede prejel blagoslov, vendar Sem se vsaj lahko najprej pogovoril z njim, kar sicer ne bi bilo mogoče, saj nikogar ne prisilim, da me posluša, ko mu govorim, in ker noben človek ne bi poznal Očetovega glasu, če ne bi želel, da mu neposredno spregovorim. Toda Moj blagoslov bo za vedno z vami, če se Mi izročite in mi dovolite, da vam govorim neposredno.... ker je veliko stisk in vsi ljudje potrebujejo Mojo pomoč, ki jo opazno prejmejo prek Mojega neposrednega sporazumevanja z njim.

Zato boste tudi vi, Moji poslušni služabniki na zemlji, deležni vsakršne pomoči, vedno in za vedno vam bom nudil svoje predano očetovsko varstvo in vam tudi priskrbel telesno in duhovno moč, da boste v Mojem imenu delali Zame in za Moje kraljestvo...., da boste delali v Mojem imenu in Mi omogočili govoriti Mojim otrokom, ki trpijo in želijo slišati Očetov glas.... Prejeli bodo pomoč, ki jo morem in želim dati samo Jaz, ker hrepenim po njihovi vrnitvi v starševski dom in bom storil vse, da jim pomagam to doseči.... Amen

Bertha Dudde