Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

7019 Žrtev na križu je bila darovana za čas in večnost....
17. januar 1958: knjiga 75  Bertha Dudde

Dejanje odrešenja sem opravil za vse čase.... Dokler vrnitev padlega duha še ni končna, bo nekega dne prišel čas, ko bo ta duh živel kot človek na zemlji, in med tem časom bo potreboval Mojo pomoč, ki mu jo bo zagotovilo dejanje odrešenja Jezusa Kristusa. Blagoslove, pridobljene na križu je potrebno zahtevati v tem času, če se človek želi končno osvoboditi svojih spon, ki so povzročile njegov padec v brezno. Nadel mu jih je Moj nasprotnik in lahko mu jih je nadel, ker so mu bitja prostovoljno sledila. Zato bo za nekoč padlega duha vedno znova prihajalo kratko obdobje, ko se bo le moral obrniti k božanskemu Odrešeniku Jezusu Kristusu in s tem tudi znova priznati Mene samega v Jezusu Kristusu... In to kratko obdobje je človekovo življenje na zemlji, ko dobi nazaj svojo svobodno voljo in se mora ponovno odločiti... Brez pomoči nikoli ne bi mogel sprejeti te odločitve, ker ga Moj nasprotnik še vedno drži v ujetništvu. Toda zaradi Mojega dejanja odrešenja je človeku omogočeno, da sprejme to odločitev, izkoristiti mora le blagoslove, ki so mu bili pridobljeni, da bi se lahko uprl in se osvobodi nasprotujočega nadzora.       

In dokler bo Zemlja služila kot prostor za zorenje duha, dokler bodo ljudje živeli na tej zemlji, bo žrtev Jezusa Kristusa na križu edino zagotovilo, da se bo človeštvo osvobodilo vsega suženjstva. Ker je bila žrtvovana za čas in večnost, nikoli ne bo pripadala samo preteklosti in nikoli ne bo učinkovala samo v sedanjem času.... Vsa prihodnja obdobja odrešenja na tej zemlji bodo uspešna le v znamenju križa za duše, ki so utelešene kot človeška bitja na zemlji.      

Tudi v onstranskem kraljestvu je še vedno mogoče uporabiti Jezusovo odrešilno moč, božanskega Odrešenika je treba klicati tudi v onstranstvu, saj bo potem Moja žrtev na križu še vedno priznana in s tem Jaz sam, le to pa bo vodilo k ločitvi od Mojega nasprotnika, kar se mora prej ali slej zgoditi, če hoče bitje doseči blaženost...  Na tej Zemlji sem kot človek izvršil dejanje odrešenja... in to je bilo posebej blagoslovljeno zemeljsko obdobje, v katerem so se lahko mnogi nekoč padli duhovi podali na pot vrnitve k meni. Toda njihova volja ni bila in nikoli ne more biti prisiljena; posledično bo moralo nastati še nešteto stvaritev ali pa bo moralo slediti še neskončno veliko obdobij stvarjenja. Toda vse jih bo vodilo dejanje odrešenja, saj odrešenja brez Jezusa Kristusa ne more biti, čeprav bo Moja usmiljena ljubezen človeštvu dosledno posredovala spoznanje o žrtvi na križu in pridobljenem zakladu blagoslovov.  

Moj duh bo lahko vedno znova učil razsvetljene ljudi in ti bodo lahko vedno znova razumeli vse soodvisnosti in tako bodo lahko tudi drugim verodostojno razložili pomen Jezusovega odrešenjskega dejanja, dejanja Mojega človeškega razodetja na Zemlji in poveličenja človeka Jezusa. In to spoznanje se bo prenašalo iz enega zemeljskega obdobja v drugo in se ne bo nikoli izgubilo, saj je bilo dejanje usmiljenja izvršeno za vse ljudi, za vse ljudi v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti... In nobeno nekoč padlo bitje se ne more vrniti k Meni, če prostovoljno ne dovoli, da ga odkupi Jezus Kristus.... Amen. 

Bertha Dudde